Hansom Expertise—Advies
Energie

In een woning kan vaak op eenvoudige manier veel energie bespaard worden. Een Energieaudit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard. Men kan opteren voor een snelle energie audit waarbij de deskundige de energiesituatie van uw woning doorloopt en wijst op de zaken die extra aandacht verdienen. Of u kan kiezen voor de uitgebreide EnergieAdviesProcedure (EAP), een uitgebreide studie toont aan waar de energievreters zich bevinden. Zodra die bekend zijn, kan worden gezocht naar maatregelen om het energieverbruik terug te schroeven. De volledige energiehuishouding van de woning wordt doorgelicht. Voor het uitvoeren van deze studie is een fiscale maatregel van toepassing: 40% van het factuurbedrag kan via de belastingsaangifte terugverdiend worden.

Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat behalen. Hansom helpt u met het juiste advies, correcte berekeningen zonder een heleboel standaardwaarden, indienen van de verplichte startverklaring en eindverklaring. Dit is de EPB verslaggeving.

Sinds 1 november 2008 is het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) bij verkoop en sinds 1 januari 2009 bij verhuur van woningen, appartementen,… verplicht. Verkopers en verhuurders doen beroep op een erkende energiedeskundige type A, zoals Hansom, voor de opmaak van een EPC voor hun woning.

Vanaf 1 januari 2009 moeten een groot aantal publieke gebouwen een EnergiePrestatieCertificaat voor publieke gebouwen hebben uithangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats. Deze verplichting geldt voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000 m² waar een publieke organisatie is gehuisvest die vaak door het publiek wordt bezocht.


Hansom Expertise Advies