PLAATSBESCHRIJVING

Voorkomen is beter dan genezen. Een goede, gedetailleerde, waterdichte plaatsbeschrijving kan heel wat conflicten vermijden of minstens ontmijnen. Zwart op wit vastleggen hoe een eigendom eraan toe is, maakt het veel gemakkelijker om te bepalen of er ergens schade is en wie daar dan de verantwoordelijkheid voor draagt.

Tussen huurder en verhuurder

Of het nu om een huis, een appartement, een bedrijfsgebouw of eender welk type vastgoed gaat, bij huurcontracten is een plaatsbeschrijving altijd verplicht. De plaatsbeschrijving maakt deel uit van de huurovereenkomst, beiden worden samen geregistreerd. Nog voor de huur officieel van start gaat, maakt Hansom een gedetailleerd verslag op van de staat van het eigendom. De plaatsbeschrijving is het ijkpunt om de evolutie van het onroerend goed vast te stellen en uit te maken wie verantwoordelijk is voor eventuele huurschade. Hierbij maken we onderscheid tussen normale gebruikssporen of bouwkundige gebreken waar de huurder niét verantwoordelijk is, en huurschade die de verhuurder wél kan doorrekenen.

Tussen koper en verkoper

Hoewel een plaatsbeschrijving niet verplicht is bij de verkoop van vastgoed, raden onze vastgoedexperts aan om er toch één op te maken. Tussen het ondertekenen van een compromis en het verlijden van de notariële akte liggen altijd nog een aantal maanden. Om te vermijden dat er discussies ontstaan over gebreken die pas in die tussenperiode aan het licht komen, is het best om op zeker te spelen. En om dus ook bij een verkoop een betrouwbare plaatsbeschrijving op te maken.

Tussen bouwheer en aannemer

Iedereen die al eens grondig verbouwd heeft, weet dat die werken zelden of nooit 100% zoals gehoopt verlopen. Onder het motto ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ is het een goed idee om bij de buren een constructieve plaatsbeschrijving te laten opmaken. Die is minder gedetailleerd dan bij een huurpand, en heeft vooral aandacht voor scheuren of barsten in muren, voor waterschade of voor andere structurele gebreken. Als dan op het einde van de verbouwing blijkt dat aanpalende gebouwen structurele schade hebben opgelopen door de werken, kan een financiële compensatieregeling volgen.